Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022

Loven pålegger større virksomheter, som Mandarinen, å gjennomføre tiltak knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Tiltakene gjelder så vel egen virksomhet som leverandører, og er av tre slag

  1. Vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Det betyr at vi kartlegger og vurderer virksomheten vår opp imot negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dersom vi finner slik negativ påvirkning, skal vi forebygge, redusere eller stanse den negative påvirkningen.
  2. Vi skal publisere en årlig redegjørelse for dette arbeidet. Det skal skje innen 30. juni hvert år, første gang i 2023.
  3. Vi skal svare på spørsmål fra allmennheten om aktsomhetsvurderingene vi har gjort.